Som förberedelse för terminsstart kallar chefsinstruktören till instruktörsmöte.
Tid: Lördag den 2 augusti kl 1200-1300.
Plats: Dojo

/Peter