Ingen Kumite nu på fredag (2017-02-03 1800-1900) och
söndag (2017-02-05 0930-1030) eftersom det är
RM i Malmö på lördag (2017-02-04).