Karate är en kontaktskapande akvititet så det är viktigt att du följer rekommendationerna om noggrann hygien från sjukvården.

Nedan information om skydd mot covid-19 virus är hämtad från vårdguiden 1177.se

Stanna hemma om du är sjuk
Du kan själv undvika att föra smittsamma sjukdomar vidare genom att stanna hemma när du har symtom på luftvägsinfektion. På så sätt undviker du att smitta andra människor exempelvis på arbetsplatser, i kollektivtrafiken eller platser där du är nära andra.

Hur kan jag undvika att få covid-19?
Här är några allmänna tips på saker du kan göra själv för att undvika att få smittsamma sjukdomar, som exempelvis covid-19:

Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten. Du kan använda handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten.
Försök undvika att röra vid ansiktet eller ögonen.
Håll ett visst avstånd till personer som hostar och nyser och undvik att ta dem i hand.

Symtom
Covid-19 ger ett eller flera av följande symtom:

  • torrhosta
  • feber
  • andningsbesvär

Symtomen är ofta lindriga och kan påminna om vanlig förkylning. De kommer oftast två till fem dagar efter att man har blivit smittad. Ibland kan det dröja upp till 14 dagar.

En del får svårare besvär, som lunginflammation.

Läs mer på 1177.se

 

/Peter, Zendokai