Under de kommande dagarna kommer hemsidan att revideras.
Syftet är att dels rätta till felaktigheter, dels aktualisera, dels strukturera och dels kondensera innehållet till färre antal platser så att det inte riskerar att stå motstridiga fakta på olika delar av hemsidan.
Det innebär för dig som användare att informationen möjligen har flyttat till en annan del av sidan.
Redan nu finns några mindre justeringar:
1: Träningstider hittar ni nu i listen höst upp. Uppdaterade med nu gällande tider
2: Bli medlem är fusionerad med sidan Nybörjare
3. Black belt club, Styrelsen, Instruktörer uppdaterade

Efterhand som jag/vi hinner titta igenom allt underlag blir vår hemsida mer lättnavigerad och informativ både för nya och gamla medlemmar eller andra nyfikna.

Hittar du felaktigheter på sidan vänligen skicka ett e-brev till it@zendokai.se så att vi kan söka perfektionen även i cyberrymden.

ödmjukast

Peter Sehlin, nytillträdd informationsteknik ansvarig, Zendokai