Vi genomför vårt populära miniläger i år igen för att ni ska kunna finslipa på detaljerna inför kommande gradering.

Och medan de som gradera sig tränar så passar föräldrarna på att hjälpa till att städa dojon. Vi samlas i dojon kl 10 den 2/12 för att tillsammans göra den fin inför graderingen den 9/12.

Alla som ska gradera sig lördag den 9 december förväntas deltaga på lägret.
När: Lördag den 2. December
Plats: Örjanhallen, Kastanjeallén 6
Tid: 10.00 – 11.00 första passet
11.00 – 11.15 paus
11.15 – 12.15 sista passet
O.B.S: Ta gärna med något att dricka och något lätt att tugga på till pausen
// Chefsinstruktören