Gradering genomförs i Zendokai dojo lördagen den 7 Juni 2014.
Inskrivning barn sker kl 09.30  och inskrivning vuxna kl 11.00. Graderingen startar kl 10.00 med barngradering.

Kostnad barn 150 kr
Kostnad vuxna 9:e – 4:e kyu 250 kr
Kostnad vuxna 3:e – 1:a kyu 350 kr

  • Graderingsblanketten skall lämnas i ”brevlådan” senast den 30 Maj, signerad av din instruktör.
  • Kontrollera vilken grad du skall graderas till med din instruktör.
  • Graderingen kommer att genomföras enligt följande: – Samtliga barn graderas, därefter sker en gemensam utdelning av grad och diplom för samtliga barn. – Samtliga vuxna graderas, därefter sker en gemensam utdelning av grad och diplom för samtliga vuxna.
  • Du skall vara registrerad i det nya medlemsregistret som Du når via LÄNK

/På uppdrag av styrelsen /Peter