Då var höstens gradering genomförd.
Graderingen omfattade alla från nybörjare till 1 kyu (sista bruna bältet).
Lite actionbilder från barnens gradering:
vitbälten 2
Nybörjare barn gjorde en bra gradering. I bakgrunden Sensei Sixten Lindqwist som kritiskt granskar
Sigrid och Natanand 2
Avancerade barn utför ippon kumite
Barngruppen
Bild med (nästan) alla barnen som graderade

Grattis!

Kommentera