Gradering genomförs i Zendokai dojo lördagen den 9 juni
Under graderingen finns det möjlighet att fika och titta på under tystnad.

Hålltider:
Inskrivning barn börjar kl 09.00
Inskrivning vuxna börjar kl 11.00

Graderingen kommer att genomföras enligt följande nya rutin:
– Samtliga barn graderas, därefter sker en gemensam utdelning av grad och diplom för samtliga barn.
– Samtliga vuxna graderas, därefter sker en gemensam utdelning av grad och diplom för samtliga vuxna.
Exakt när graderingen är klar beror på hur bra graderingen går.

Välkommna!
Kostnad
barn 100 kr
vuxna 8:e – 4:e kyu 200 kr
vuxna 3:e – 1:a kyu 300 kr

Kommentera