Graderingen genomförs i Zendokais dojo lördagen den 8 juni.

inskrivning för barnen från klockan 9 och inskrivning för vuxna klockan 11.

Graderingen startar kl 10.00

Kostnader:
Barn 100 kr
Vuxna (8 – 4 kyu) 200 kr
Vuxna (3 – 1 kyu) 300 kr

Graderingen kommer att genomföras enligt följande:

– Samtliga barn graderas därefter sker en gemensam utdelning av grad och diplom.
– Samtliga vuxna graderas därefter sker en gemensam utdelning av grad och diplom.

Vilkor för gradering
1) Graderingsblanketten(finns att hämta i dojon) skall vara inlämnad i brevlådan (som är märkt graderingsblanketter och finns i dojon) senast 31 maj.

2) Du skall vara registrerad i det nya medlemsregistret som du når
genom att klicka här.

3) Du skall ha din instruktörs signatur på graderingsblanketten

OBS!! kontrollera med din instruktör vilken grad du skall gradera till.