Det närmar sig gradering!

Graderingstider
Nybörjare barn måndag 8 juni kl 18-19
Nybörjare vuxna måndag 8 juni kl 19.15-20.15
Avancerade barn tisdag 9 juni kl 18-19
Mellangrupp vuxna tisdag 9 juni kl 19.15-20.15
Avancerade vuxna onsdag 10 juni kl 19.15-20.15

Anmälan sker på blankett som kommer att finnas i dojo. Anmälan skall även signeras av ansvarig instruktör som säkerställer att blanketten är korrekt ifylld och att eleven uppfyller kraven för att få gradera. Ifylld blankett läggs i brevlådan senast 27 maj. Då skall även avgiften vara betald för att underlätta inskrivningen.
Barngrad   150:-
Vuxna till 9-4 kyu 250:-
Vuxna till 3-1 kyu 350:-
Betalning gör du till swish 123-483 8512 eller BG 566-2655. Skriv vem du är och vad du betalar för.

Graderingsinstruktioner 9-1 kyu
Vid gradering till kyu-grad följer graderingen JKA Sverige graderingskompendium. Här finns utdrag ur kompendium för respektive grad:
1-3 kyu gradering
7-4 kyu gradering
9-8 kyu gradering
Not: Examinatorn kan till högre grader välja att även låta eleven visa andra tekniker eller kata än i kompendiet , t.ex. från tidigare graderingar. Med hänsyn till Covid-19 kommer gradering ej att omfatta kumite.

Med hänsyn till Covid-19 kommer vi ej heller att servera fikabröd i Dojokafé denna gradering. Vi kan inte heller garantera att ni som anhöriga kan se på inifrån Dojo. Vänligen respektera våra hälsoregler och kom ej till Dojo om du har sjukdomssymptom.

läs mer: https://zendokai.se/zendokai/gradering/