Under dagarna tre genomförde Zendokai gradering till 9-1 kyu. Här kommer några foto från denna annorlunda gradering som genomfördes utan publik, uppdelat i smågrupper och med långa avstånd i kumite momenten. Vid graderingen var vi färre än en vanlig vår men vi fick se många fina prestationer av de som tränat ihärdigt under våren trots covid19.