Den 7 december genomför vi gradering i Dojo’n.

OBS! Senast den 28 november skall graderingsblanketten vara inlämnad i brevlådan på Zendokai.

Läs mer på anslagstavlan i Dojo eller fråga någon av instruktörerna.
Väl mött!
/Peter