GRADERING
Lördagen den 15 december 2012
Graderingen genomförs i Zendokai dojo
Graderingsblanketten skall lämnas i ”brevlådan” senast den 5 december

Program
Inskrivning barn från kl 09.00
Inskrivning vuxna från kl 11.00
– Samtliga barn graderas, därefter sker en gemensam utdelning av grad och diplom för samtliga barn.
– Samtliga vuxna graderas, därefter sker en gemensam utdelning av grad och diplom för
samtliga vuxna.

Kostnad:
Barn 100 kr
Vuxna gradering till 9:e – 4:e kyu 200 kr
Vuxna gradering till 3:e – 1:a kyu 300 kr
Kontrollera med din instruktör vilken grad du skall graderas till.

Registrering:
Du skall vara registerad i det nya medlemsregistret som du når högst upp i menyn “bli medlem” via hemsidan www.zendokai.se, eller via denna LÄNK.

Kommentera