Från och med måndag 30 mars återupptas gemensam träning

Det råder fortsatt ett hot från Covid-19 virus och därför anpassas träningspassen under våren för att minska risk för smittspridning. Följande förändringar av träningspassen sker:

  • Vi tränar tills vidare inte med parövningar (kumite).
  • Träningspass Kumite på fredagar ställs in tills vidare.
  • Ni som tillhör riskgrupperna ombedes att inte delta på kvällspassen. Läs mer om covid-19 pandemi och riskgrupper på 1177.se

Du skall inte träna om du har sjukdomssymptom, även lindriga. Visa omsorg om dina klubbkamrater.

Tvätta alltid av dig noga med tvål och vatten innan träningspasset.

Du dricker alltid vatten ur medhavd vattenflaska.

/2020-03-27