Zendokai karate gratulerar Marion Hermansson, Linn Elofsson, Kristoffer Raskov och Emma Broman som graderade till shodan (svart bälte 1:dan) i Malmö för Shihan Jörgen Bura 7 Dan, JKA Danmark och JKA Sveriges samlade högsta instruktörer. Graderingen genomfördes i högsommarvärme efter Malmölägrets sedvanliga tretton obligatoriska träningspass.
20140725-shodan
På bilden Kristoffer, Linn, Marion och Emma med nya svarta bälten.
Att de svarta bältena är välförtjänta påvisar resultatet under graderingen där mindre än hälften av de som prövades ur övriga klubbar blev godkända.

/Peter