Vi är nu inne på andra veckan av nybörjarintag och det är full fart i dojon måndagar och onsdagar mellan 1800 och 1900. Ni som ännu inte provat på – Välkomna!