Styrelsen kallar till ett extra medlemsmöte i syfte att informera om vårt agerande
och ställningstagande avseende det som hände i Landskrona i mars månad under en JKA tävling.
Vi vill också passa på att informera om lägret, graderingen samt skötsel av Dojon.

Alla medlemmar välkomna

/Infosnavarig