Sensei Sixten erbjuder de av er som inte hade möjlighet att gradera i december ett tillfälle att eftergradera!

På lördag den 20 Januari kl 1200 genomförs graderingen. Kom ihåg att anmäla er och betala graderingen enligt normal rutin beskriven nedan.

Graderingsavgift
Barn   150:-
Vuxna till 9-4 kyu 250:-
Vuxna till 3-1 kyu 350:-

Betalas i samband med anmälan till gradering.

Gradering vid Zendokai
Om du vill gradera skall graderingsblankett fyllas i och lämnas in. Blanketten ger du först till din instruktör som godkänner att du får gå upp på gradering genom att signera blanketten.  Till 9-4 kyu krävs minst ca trettio träningspass för att gradera, till 3-1 kyu betydligt fler.
Kom ihåg att fylla i: För och efternamn, födelsedag, nuvarande Kyu grad och vilken grad ni ska gradera er till.

Lycka till!

/Peter