Det blir domare-kurs i Malmö 3-4 maj samt praktisk examinering vid Ystad International JKA Cup den 11/5. Kursen är till för såväl nya domare-aspiranter som befintliga domare som vill uppgradera sin tidigare licenser. Man kan deltaga i kursen som observatör utan avsikt att examinera sig som domare. Det är lämpligt att coacher går denna kurs för att kunna stödja sina tävlande på ett korrekt sätt.

Informationen kommer från Sensei Kent Rantzow, Helsingborg

/Peter