Hälsningar från Honbo Dojo, Tokyo!
Joakim, Per, Marianne, Martinius, Cecilia, Sixten, Vasko, Daniel, Saga och Rick