Dags att betala träningsavgiften för höstterminen 2013

träningsavgift Vuxna 1000 kr
träningsavgift barn 500 kr

Betala träningsavgiften senast den 1 september

Du som inte betalt din medlemsavgift (250 kr) för 2013
skall göra detta senast den 1 september.