Då har är det nu dags att betala medlemsavgift för 2018 och träningsavgift för vårterminen. Avgifterna är oförändrat uppdelade i två poster med samma låga avgift:

Medlemsavgift, Vuxen och barn 250 :- /år.
Terminsavgift, Vuxen: 1000 :- / termin (13 år och uppåt), Barn: 500 :- / termin (8 – 12 år)

Ergo: vuxen betalar 1250 och barn betalar 750.

Kassören vill ha in avgifterna senast den siste Februari d.v.s absolut senast onsdagen den 28 Februari 2018. Betalning av avgifter gör du till BG 566-2655 eller swish 123-483 8512. Skriv vem du är och vad du betalar för. Familjer betalar helst allt tillsammans då vi betalar avgift till Swish för varje transaktion, bara du är noga med att ange vad, varför och vem betalningen avser.

Du som är ny medlem i Zendokai skall även registrera dig i sportadmin senast onsdag 31 januari (denna vecka), d.v.s. sista dagen för vår kostnadsfria nybörjarintagning.

Eders / Peter