HJÄLP!
Den 2 Februari åker Zendokai ned till Malmö för att tävla i JKA riksmästerskap, RM.
Klubben behöver personer som kan hjälpa till som coacher.

Ni hjälper och stödjer utövarna under tävling och ser till att dem är vid rätt matta och kommer in på korrekt match.

Du kan hjälpa till förmiddagen eller eftermiddagen.

På anslagstavlan på klubben kan du anmäla ditt intresse att ställa upp för våra tävlande.

/Martin, tävlingsgeneralen

Kommentera