22Maj/18

Zendokai och GDPR

Zendokai har sitt medlemsregister i Sportadmin och är väl skickade att möta den förstärkta EU-lagstiftningen GDPR som börjar gälla den 25 maj. När ni registrerade er för sportadmin lämnade ni samtycke tillRead More…

18Apr/18

Nya graderade

Under lägret i Tokyo graderade Daniel san till Yondan (4 Dan). Under samma läger examinerades Sixten sensei till A-instructor och B-examinator internationellt. Ett stort Osu!