Den 27 oktober ersätts det ordinarie kata passet

Vi har en gästföreläsare/tränare, Hardy Holm, ordförande i Svenska budokommittén!

För att fördjupa och bredda vår karate ska vi bjuda på en temadag Budo.
Dagen är både teoretisk och praktisk. Först ska vi träna med traditionella vapen, Kobudo. Därefter byter vi om och äter en bit lunch som sen övergår till en teoretisk föreläsning om Budo och dess historia. Passet är främst riktat till vuxna och ungdomar i klubben, ej mindre barn.

Preliminärt program Lördagen 27 Oktober
1000-1145 Kobudo (vapenträning)
Dusch och ombyte
Enklare lunch i Dojon
1300-1500 Budo-föreläsning

Under veckan kommer det att anslås anmälningslista så att vi kan beställa lunch och planera för dagen. Välkomna!

/Peter, planeringsansvarig “Budo dagen”