Zendokai karate


Zendokai karate bildades 1965 av Roy Andersson Sensei. Vi är medlemmar JKA Sweden och Svenska karateförbundet och tränar Shotokan karate, världens mes tspridda karatestil. Vi är Sveriges äldsta klubb som tränar Shotokan och med nästa 60 års erfarenhet, Sveriges i särklass flesta utövare med svart bälte.
Zendokai är en icke vinstdrivande förening under ledning av en styrelse. Vi tillhör JKA SWEDEN och Svenska karateförbundet.

Kontakt:
Zendokai karate, Österängsgatan 50, SE-30253 Halmstad
Organisationsnummer: 849201-1963
Hitta hit: MVCQ+QC Halmstad
E-post: dojo@zendokai.se
Telefon: 072-448 5825
Swish: 123-483 8512
BG: 566-2655

Avgifter


Från och med våren 2023 kommer avgifter att justeras vid årsmöte.
Preliminära avgifter 2023:
Medlemsavgift årligen: 250 kr
Träningsavgift per termin (2 ggr /år): 600 kr för barn 8-12 år, 1200 kr för vuxen >13 år.
Klippkort 20 ggr: 600 kr

Endast den som erlagt träningsavgift får träna i våra träningsgrupper.

Styrande dokument

Zendokai Stadgar (2018) DOKUMENT
Protokoll årsmöte 2022 (2022-01-29) DOKUMENT
Befattningsbeskrivningar
Bestämmelser för reseersättning (2022-11-27) DOKUMENT
Alkohol och drogpolicy DOKUMENT
Jämställdhetspolicy DOKUMENT
Ledarguide

Styrelse


Marianne Blicher, Ordförande ordforande@zendokai.se
Hans Svensson, Kassör kassor@zendokai.se
Peter Sehlin, Sekreterare info@zendokai.se
Sixten Lindqwist, Ledamot & chefsinstruktör sensei@zendokai.se
Mathias Wetterhall, Ledamot & vice ordförande
Alexandra Hagström, Ledamot & materialansvarig materialansvarig@zendokai.se
Akiko Watanabe, Suppleant

Instruktörer


Sixten Lindqwist, 6 Dan, chefsinstruktör

Anders Nilsson, 3 Dan
Armin Husic, 5 Dan
Daniel Nilsson, 4 Dan
Joakim Palm, 3 Dan
Magnus Andersson, 2 Dan
Marianne Blicher, 4 Dan
Martin Palm, 5 Dan
Mathias Wetterhall. 2 Dan
Per Arne Hoggen, 2 Dan
Peter Sehlin, 2 Dan
Roxanna Adibi, 1 Dan
Rudolf Turi, 3 Dan
Samira Persson, 1 Dan
Sofie Palm, 3 Dan
Stefan Ericsson, 2 Dan
Samt ett antal hjälpinstruktörer