All posts by Peter Sehlin

06Jun/18

Zendokai hjältar!

Medan klubbmedlemmarna förlustade sig med miniläger, internationell tävling och annat var det en liten skara hjältar som gjorde ett rejält dagsverke i Dojon. Under ledning av Mikael Palm storstädade detta gäng anhörigaRead More…

04Jun/18

Sommarträning

Efter terminens slut nu på lördag börjar vi traditionsenligt sommarträning. Den kommer att pågå till och med 12 Augusti, därefter börjar höstterminen med ordinarie grupper igen. Barngrupperna tar sommarlov och de vuxnaRead More…

22Maj/18

Zendokai och GDPR

Zendokai har sitt medlemsregister i Sportadmin och är väl skickade att möta den förstärkta EU-lagstiftningen GDPR som börjar gälla den 25 maj. När ni registrerade er för sportadmin lämnade ni samtycke tillRead More…