Zendokai har stadgeenligt årsmöte den 24 januari kl 1200 i Dojon. Information och kallelse finns på anslagstavlan.