Nu är det dags för årsmöte på Zendokai den 1 februari i dojon klockan 12.00. Motioner inlämnas till ordförande.