Nu finns lista uppe för anmälan till festen den 28 Januari. Den finns på anslagstavlan i Dojo’n. Listan tas ned den 25:e Januari.

Repetition av inbjudan:

Den 28 Januari klockan 1900  bjuder Zendokai sina vuxna medlemmar (över 18 år) med respektive på fest i goda vänners lag.

Föreningen bjuder på maten i Dojo’n och det kommer att finnas öl och vin att köpa för självkostnadspris.

Kommentera