Gradering till 9-1 kyu genomförs den 13 december.

För att gradera behöver vi din anmälan till graderingen som du gör i brevlådan i Dojon. Din instruktör kan hjälpa dig med vad du skall fylla i och hon/han skall även sätta sin signatur på blanketten så att chefsinstruktören ser att du är lämpad för gradering. För att gradera krävs att du har tränat tillräckligt mycket och har rätt kunskaper och färdigheter.

Vi vill ha in din anmälan senast denna vecka (före den 6 december) för att vi skall hinna förbereda graderingen.

/Peter