Du som vill gradera dig den 10 december skall fylla i en graderingsblankett och lägga i postlådan vid anslagstavlan i Dojo’n senast på tisdag den 6 december.

Är du osäker på om du skall gradera dig så prata med din instruktör.

Graderingarna börjar med inskrivning för barn klockan 9 och inskrivning för vuxna klockan 11. Graderingen betalas vid inskrivning och priset är oförändrat 100:- för barn, 200:- för vuxna 8:e-4:e kyu och 300:- för 3:e-1:a kyu.

Ta med ditt graderingshäfte, du som har fått ett.

Graderingsregler?  <<läs mer>>.

Kommentera