Karate passet som normalt pågår mellan 18.30 till 19.45 (Avanceradepasset) på måndagen den 1 Oktober är inställt. Nybörjarpasset som normalt är 19.45 till 21.00 är ändrat till 20.00 till 21.15, detta på grund av Lilla mästerskapet på Lilla Sportspegeln i svt där Zendokai karate klubb tävlar.

 

Kommentera