Under lördagen genomförde Zendokai gradering i Dojon.
40 barn och 24 vuxna blev under dagen godkända på graderingen med Sensei Lindqwist som examinator. Nedan följer ett urval av bilder från graderingen (klicka på bilderna för högre upplösning):

141213 Barn uppvärmning141213 Gohon kumite141213 Graderade barn141213 Yokogeri keage141213 Väntan på sin tur141213 Kihon141213 Ju ippon kumite141213 Improviserat instruktörsmöte141213 Ippon kumite 2141213 Graderade vuxna

/Peter