Avgifter
Medlemsavgift
Vuxen och barn 250 :- /år.
Avgiften täcker våra förbundsavgifter och vår gruppförsäkring i Folksam. Alla medlemmar måste betala medlemsavgift.

Terminsavgift
Vuxen: 1000 :- / termin (13 år och uppåt)
Barn: 500 :- / termin (8 – 12 år)
Klippkort 20 ggr: 500 :-

Avgiften täcker drift av vår Dojo och vår förening

Exempel:
Barn senast 28 februari betalar du 250+500=750:- och senast 30 september betalar du 500:- . Börjar du helt ny till hösten betalar du även medlemsagiften då dvs 750 :-*
Vuxen senast 28 Februari betalar du 250+1000=1250:- och senast 30 september 1000:- . Börjar du helt ny till hösten betalar du även medlemsagiften då dvs 1250 :-*

OBS: Den som samlar stämplar i sitt närvarokort gör klokt i att betala så snart som möjligt när terminen börjar -ingen betalning, inget närvarokort

Not*: Den som tecknar nytt medlemskap i Zendokai under hösttermin betalar både medlemsavgift och terminsavgift.

Graderingsavgift
Barn   150:-
Vuxna till 9-4 kyu 250:-
Vuxna till 3-1 kyu 350:-

Betalas i samband med anmälan till gradering.

Tävlingsavgifter
Tävlingsavgifter anges vid respektive tävling. I de fall klubben sponsrar avgiften kommer det att framgå. Betalning av tävling sker alltid före tävling enligt nedan.

Betalning
Betalning av avgifter gör du till BG 566-2655 eller swish 123-483 8512. Skriv vem du är och vad du betalar för.
Familjer betalar helst allt tillsammans då vi betalar avgift till Swish för varje transaktion, bara du är noga med att ange vad, varför och vem betalningen avser.
Blankett för reseräkning
Här är en mall för Ersättning för resa och utlägg