Kata (form) är en viktig del av vår träning. Inledningsvis valdes 15 st kata som Funakoshi grundade stilen shotokan med. De är Juugo-kata (15 st) vilka är de man förväntas kunna utföra med Dangrad. De övriga kata under nedan lades sedermera till inom JKA. Inom andra grenar av Shotokan och andra karatestilar finns många fler kata.

Förteckning över JKA 26 officiella kata

Taikyoku Shodan 20 (8, 16) Taiji -en ”introduktionskata” 

Heian Shodan 21 (9, 17) Fridfull
Heian Nidan 26 (11, 26) Fridfull
Heian Sandan 20 (10, 20) Fridfull
Heian Yondan 27 (13, 25) Fridfull
Heian Godan 23 (12, 19) Fridfull
Tekki Shodan 29 (15, 29) Rida till häst
Tekki Nidan 24 (16, 24) Rida till häst
Tekki Sandan 36 (16, 36) Rida till häst
Bassai Dai 42 (19, 42) Storma en borg
Kanku Dai 65 (15, 65) Se mot himmlen
Jitte 24 (13, 24) Tio händer
Hangetsu 41 (11, 40) Halvmåne
Enpi 37 (15, 36) Svalans flykt
Gankaku 42 (28, 42) Tranan på klippan
Jion 47 (17, 47) Tempelklocka

Bassai Sho 27 (17, 22) Lilla Bassai
Kanku Sho 48 (6, 48) Lilla Kanku
Gojushiho Dai 67 (59, 66) Femtiofyra steg, stor
Gojushiho Sho 65 (57, 64) Femtiofyra steg, liten
Chinte 32 (28, 32) Ovanlig hand
Sochin 41 (30, 41) Rotad
Nijushiho 34 (18, 33) Tjugofyra steg
Unsu 48 (36, 48) Molnhänder
Jiin 35 (11, 35) Tempelmark
Meikyo 33 (32) Blank spegel
Wankan 24 (24) Kungens krona

Här finns videoinstruktioner för våra sex mest grundläggande kata:

Taikyoku Shodan YouTube play
Heian Shodan YouTube play
Heian Sandan YouTube play
Heian Nidan YouTube play
Heian Yondan YouTube play
Heian Godan YouTube play