Nedan följer dokument och instruktioner för gradering

Gradering vid Zendokai

Om du vill gradera skall graderingsblankett fyllas i och lämnas i vita brevlådan senast två veckor före aktuell gradering. Blanketten ger du först till din instruktör som godkänner att du får gå upp på gradering genom att signera blanketten.  Till 9-4 kyu krävs minst ca trettio träningspass för att gradera, till 3-1 kyu betydligt fler.
Kom ihåg att fylla i: För och efternamn, födelsedag, nuvarande Kyu grad och vilken grad ni ska gradera er till.

Pris och betalning
se Avgifter

Normal procedur
Inskrivning för barnen sker från 0930 med graderingsstart från 1000. Inskrivning för vuxna från kl 1100. Som vanligt graderar vi alla barnen först och sen efter en kort paus alla vuxna. Examinator är Sensei Sixten och graderingen sker i enlighet med JKA graderingsbestämmelser och innehåller Kihon, Kata och Kumite. Har du frågor på graderingens innehåll eller om du är osäker på dina tekniker prata direkt med din ordinarie instruktör.

Graderingsbestämmelser JKA
Formaliteter kring graderingar i JKA Sweden

Gradering till Dan grad
Frågor till dan-gradering (Frågor till Nakabayashis bok ”Introduktion till Budo”)
Dan registreringsblankett 1
Dan registreringsblankett 2 (JKA Europe)

Graderingsinstruktioner 9-1 kyu
Vid gradering till kyu-grad följer graderingen JKA Sverige graderingskompendium.
Not: Examinatorn kan till högre grader välja att även låta eleven visa andra tekniker eller kata än i kompendiet , t.ex. från tidigare graderingar.