KarateDo
Do betyder väg -en livslång promenad mot insikt och självförverkligande. När du anträder karatens väg strävar du mot målet, perfektion. Men du kommer aldrig riktigt ända fram -det är det som är hela resan.
Zen i sin japanska form är centralt i Budo för att utvecklas till en bättre människa i nuet med mer öppet, fridfullt sinne.
Kai betyder förening —  Zendokai.

Karate är en kampsport
 som ger fler effekter än i ”vanlig” sport.
Du tränar hela kroppen, både höger och vänster sida, och utvecklar din kroppskännedom och motorik så att du blir starkare, smidigare och får bättre kondition samtidigt som du utvecklas mentalt med ett rofyllt sinne i samklang med kroppen.
De flesta väljer att börja träna karate för motionens eller självförsvarets skull men karate är så mycket mer. Det är en livsstil som präglas av respekt och gemenskap och du tränar alla dina sinnen. Några sporras av att tävla i karate och ser detta som en naturlig del i sin träning. Karate ger träning för både kropp, sinne och själ.
Karate kan tränas av alla oavsett ålder,  men du skall fylla minst 8 år det året du börjar hos oss (vi gör ibland undantag om det finns en välmotiverad 7-åring), för att få full utdelning av vår träning. Några har börjat träna hos oss med en stor livsryggsäck och vi har ingen övre åldersgräns -kan ditt huvud få din kropp att ta dig till dojon så är du välkommen! I karate utgår vi hela tiden från ens egna fysiska förutsättningar och du kommer att utvecklas – i din takt, om ditt sinne är mottagligt för ny kunskap.
I karate lägger vi stor vikt vid kroppskontroll och perfektion. De tekniker vi tränar är effektiva och kan orsaka stor skada om man träffar sin motståndare med full kraft. Därför tillåts endast väl kontrollerade slag och sparkar -”hudträff”, anpassat efter karateutövarens nivå och mot kroppsdelar som inte tar skada. Barn och nybörjare börjar med luftgap mellan sig och partnern. Efterhand som skickligheten ökar går vi närmare och träffar motståndaren ytligt, men med full kraft, utan att för den skull skada motståndaren. Att göra detta kräver koncentration, träning och en tillit till din partner som bygger på ömsesidig respekt. Vi tränar karate genom tre olika metoder: Kihon, Kata och Kumite.
Kihon
Grundträning. Här ingår blockeringar, slag, stötar, sparkar, svep, kast, hopp, förflyttningar och finter. utförda i olika kombinationer eller serier. Enkla kombinationer för nybörjaren och svårare för den som tränat längre. Kihon ingår vid varje träningspass – i repetitionen sitter excellensen, även för den mest erfarna. Kihon är basen i all träning där vi formar våra rörelsemönster.
Kata
Form. Kata är en serie av förutbestämda moment som simulerar försvar mot attacker från en eller flera motståndare och normalt därefter en eller flera egna motattacker. I kata ingår karatens olika grundtekniker. Kata kombinerar offensiva och defensiva tekniker med kroppsförflyttning åt olika håll. En kata börjar alltid med en blockering för att understryka att en karateutövare inte anfaller först -karate är defensivt. Tanken med upprepningen är att teknikerna ska utvecklas till reflexer utan eftertanke.
Kumite
Sparring. Kumite är det moment där du som karateutövare applicerar de tekniker som du lärt dig genom din Kihon- och Kataträning tillsammans med en partner. Kumite kan vara förutbestämd eller med olika grad av fri tillämpning. En viktig del i kumiteträningen är att träna reaktion, rörelse och koordination och att hitta rätt tillfälle -”timing” i relation till din partner. Att läsa sin partner och att styra denne till att attackera eller retirera så att du själva kan placera en verksam teknik är inspirerande övningar. Att förnimma och förekomma motståndarens attack redan innan den utförs är den högsta formen av mental träning.
Kontinuerlig träning
Som medlem har du möjlighet att träna både morgon- eller kvällspass alla veckans sju dagar. Som nybörjare tränar du normalt två pass i veckan och efterhand som du utvecklas kan du delta i fler av träningspassen och även träna självständigt. Alla våra instruktörer är väl utbildade och har lång och bred erfarenhet inom kampsport. Träningen bedrivs enligt Japan Karate Association (JKA) riktlinjer för att säkerställa att den håller en hög standard.
Tävla
Du kan tävla i disciplinerna kata och kumite. Tävlingar sker i olika klasser så att du kan börja tävla redan som nybörjare efter din första gradering.
Zendokai tävlar både nationellt och internationellt och vi tar mycket medaljer. Vi tävlar både i vårt eget förbund och i öppna tävlingar.
Det är inte alla som tränar för att tävla, det väljer du själva om du vill. Ungefär en femtedel av Zendokai medlemmar tävlar regelbundet.
Läs mer på sidan Tävling.
Dräkt heter Gi på japanska.

Gi

Efter nybörjarintagningen tränar du i Gi eller (dräkt, kan även kallas Dogi) och inga skor behövs då vi tränar barfota inomhus på trägolv eller tävlingsmattor.
För att undvika skador är smycken, ringar, klockor eller piercing inte tillåtet. Kan man inte ta av sig dessa måste de tejpas över.
När du provar på karate så går det bra att ha ett par träningsbyxor och tunn tröja på sig.

En nybörjardräkt kostar 350-600 kr medan en avancerad dräkt kostar 1200-2500 kr.

För att minimera skaderisk vid mer tillämpade parövningar efter nybörjarstadiet bär vi ofta handskydd, tandskydd samt suspensoar. Även ben- och bröstskydd finns för de som önskar.

Bälte heter Obi på japanska
För att visa vilken kunskapsnivå karatekan befinner sig på i karate används färgade bälten som får bäras efter gradering. De första tio graderna kallas kyu och från svart bälte benämns graderna dan.
Det skiljer i utseende på bältet mellan barngrader och vuxengrader. Som barn graderar du dig två gånger på varje grad då barn behöver lite längre tid för att utvecklas både fysiskt och psykiskt. Barn ur ett bältesperspektiv är man tills man fyllt 13 år.
Bälten

Gradering
En gradering består av kihon, kata och kumite enligt JKA Sverige graderingsbestämmelser. Gradering sker efter minst en termins träning och för att få gradera sig måste du ha din instruktörs godkännande. Förutom rätt kunskapsnivå för graden så krävs det också att man har tränat minst 30 träningspass (vuxna), vilket innebär ungefär två gånger per vecka under en termin. Skall du gradera dig till en högre grad krävs betydligt mer träning.

För att gradera till 2 kyu skall du vara minst 14 år och till 1 kyu 15 år.
För att gradera till 1 dan skall du vara minst 16 år. Läs om JKA Sveriges bestämmelser gradering <HÄR>.

Karate betyder ”tom hand” (kara = tom), (te = hand)
Karate kom ursprungligen från västra Indien någon gång under 800-talet e.kr. via en indisk munk som hette Daruma Taishi, även känd som Bodhidharma.
Bodhidharma var missionär och munk inom den buddistiska läran. Han bosatte sig hos några munkar i Shaolin-templet (Shorin-ji) som var beläget i de natursköna Songshanbergen i Hunan-provinsen.
Shaolin-templet är ursprungsplatsen för zen-buddhismen. Munkarna som levde för sin meditationsträning fick nu hjälp med att lära sig uthållighet och fysisk styrka. Genom sin religion var de förbjudna att bära vapen och kunde därför ur dessa övningar andligt och kroppsligt vidareutveckla ett obeväpnat stridsprogram. Munkarna i Shaolin templet blev kända i hela Kina för sin ihållande träning och sitt mod och kallades ”krigaremunkar”. Stridsprogrammet anses vara grunden till olika system som innefattas även i Kung-fu eller Kempo. Denna metod spreds sedan över stora delar av Kina och kallades då Shorinji-Kenpo.
Från Shaolin templet förde sedan kinesiska buddistmunkar dessa tekniker till ön Okinawa där de utvecklades för strid mot samurajerna i den japanska ockupationsmakten. Där utvecklades även teknikerna till Okinawa-te (Okinawa handen), föregångare till dagens karate.
På 1200-talet förbjöds alla vapen för de lägre klasserna på Okinawa och på 1600-talet förbjöds alla vapen. Många som kom till Okinawa hade tränat krigskonster i Kina vilket gjorde att man började träna i hemlighet på ön. Man började använda olika jordbruksredskap så som skära, slaga, ris-stöt och stav vilket lade grunden till Ko-Budo, träning med redskap.

Karate utövades på ön Okinawa i hemlighet fram till tidigt 1900-tal. 1929 introducerades karate i Japan av Gichin Funakoshi. Tecknet för Karate beskrev ursprunglingen ”kinesisk hand” på Okinawa men mästaren Funakoshi ändrade tecknet till ”tom hand” när han introducerade karaten på de Japanska huvudöarna för att öka acceptansen. Karate spred sig sen ut i världen efter andra världskriget för att på 1960-talet komma till Sverige.

1965 bildades Sveriges första karateklubb inom Gichin Funakoshis stil Shotokan; Zendokai.