18Apr/18

Nya graderade

Under lägret i Tokyo graderade Daniel san till Yondan (4 Dan). Under samma läger examinerades Sixten sensei till A-instructor och B-examinator internationellt. Ett stort Osu!